Obchodní podmínky

Prodávající je fyzickou osobou podnikající pod obchodním jménem Ján Karoľ, IČO 88131301; DIČ CZ8001239510, se sídlem a provozovnou na adrese Hřebečská 2596, 272 08 Kladno.

 1. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI se řídí č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a popřípadě též zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávat je možno následovně :

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající dodá kupujícímu zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu nebo telefonicky, a které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.
 • Součástí každé dodávky bude objednané zboží, daňový doklad, návod k obsluze a záruční list s uvedenými záručními podmínkami.
 • Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky a bude ho informovat o ceně a expedici zboží.
 • V případě nesplnění běžné dodací lhůty bude prodávající o tomto stavu kupujícího včas informovat.
 • Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.Zboží musí být odesláno na adresu prodávajícího, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Pokud bude toto splněno bude platba vrácena kupujícímu do 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Osobní údaje kupujícího bude prodávající chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést veškeré údaje potřebné k vystavení daňového dokladu a správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí objednané zásilky nebo zrušení objednávky až po jejím odeslání, nese kupující všechny náklady na přepravu a balné. S celkovou cenou je zákazník seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Závaznost objednávek

 • Každá objednávka, kterou kupující odešle prodávajícímu je považována za závaznou.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží.

Dodací a platební podmínky

 • Dodací lhůta je od 1-5 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně kontaktován.
 • Dodací lhůta začíná běžet předáním zboží přepravci. Zboží je zasíláno prostřednictvím zásilkové služby na dobírku a to do 24 hodin po odeslání (všechny zásilky nad 5 000,-Kč vč.DPH ZDARMA, do 5 000,-Kč vč.DPH je cena 130,-Kč bez DPH).
 • V případě nezastižení kupujícího bude zásilka opakovaně předána další pracovní den.
 • Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.
 • Doprava všech objednávek převyšujících 5 000,-Kč vč.DPH je zdarma. U objednávek do 5 000,-Kč vč.DPH je cena dopravy 130,-Kč bez DPH. 
 • Způsob úhrady:
  • platba předem bankovním převodem
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • Prodávající si vyhrazuje změnit cenu dle platného ceníku. Na tuto skutečnost bude kupující upozorněn emailem nebo telefonicky.

Záruční a reklamační podmínky

 • V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku.
  V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou ( IČO ) se řídí Obchodním zákoníkem
 • Ke každému výrobku je dodán záruční list s podrobnými záručními podmínkami.
 • Veškeré záruční i pozáruční opravy je možno řešit prostřednictvím sítě autorizovaných servisů daného výrobku nebo zboží zaslat prodávajícímu na adresu Ján Karoľ, Hřebečská 2596, 272 08 Kladno. Vždy je nutno se zbožím zaslat platný záruční list.
 • Poskytované záruky se nevztahují na poškození, způsobená nevhodným používáním zboží. O uznání záruky rozhoduje odborné pracoviště výrobce.
 • Kupující je povinen zboží zabalit do originálního nebo jiného obalu, který bude dostatečně chránit výrobek před poškozením a bude vyhovovat nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 • Závady na zaslaném zboží zpět prodávajícímu, bude prodávající obratem řešit a kupujícího o řešení reklamace případně ceně opravy informovat.

Objednáním zboží objednatel souhlasí s výše uvedenými podmínkami.